Спортска сала во О.О.У “Кочо Рацин” Нов Дојран

Во тек се градежни активности за изградба на спортска сала во О. О. У. “Кочо Рацин” Нов Дојран.

Децата, нивната среќа и добросостојба остануваат врвен приоритет во работата на општината.