Военото атеше на В. Британија во посета на Општина Дојран

Военото атеше на Велика Британија во Република Северна Македонија, г-дин Andrew Layton денес беше во посета на Општина Дојран.
На средбата беше разговарано дека со заложби,односно донација на Британската амбасада ќе започне чистењето на фронтовата линија, маркирање на спомен обележјата и промоција на истата со цел да се привлечат што поголем број на британски туристи.