Ден: д.м.г

Реконструција и санација на “саат кулата” и “турскиот амам” и пристапни патеки до нив

Денес беше воведен во работа изведувачот на градежни работи за санација и реконструкција на “Саат кулата”, конзервација на “Турската бања” и пристапни патеки до истите.

Со ова значително ќе биде збогатена туристичката понуда, а познатите саат кула и турскиот амам ќе го добијат вниманието и посетоноста кои ја заслужуваат.