Author: Angova

Дипломатски економски караван

Преку организирање дипломатско-економски караван во Југоисточниот плански регион, Општина Дојран денес ги презентираше можностите за инвестирање и потенцијалите пред економски аташеа и амбасадори на 17 дипломатски претставништва во земјата и од други држави кои ја покриваат нашата земја.
Општина Дојран визуелно, преку промотивни видеа ги промовираше убавините со кои располага и можностите за инвестиции.
Гостите покажаа интерес за инвестиции во туризмот, можностите за пласирање на нашите локални производи во земјите од кои доаѓаат и секако изразија воодушевување од природните убавини кои ги нуди нашиот Дојран.
Се надеваме дека економскиот дипломатски караван во блиска иднина ќе донесе инвестиции и дополнително ќе го забрза економскиот развој на нашата општина.

Нов циклус на обуки за основците по програмата за родова еднаквост на Општина Дојран

Локалниот акционен план за родова еднаквост кој беше презентиран и усвоен од страна на Советот на Општина Дојран на 24тата седница одржана на 30.01.2023та година предвидува нов циклус на обуки за спречување на врсничкото и родово базираното насилство, серија на работилници за млади – справување со стрес, анксиозност, препознавање на сопствените емоции, насочување при избор на одбирање соодветно средно образование според можностите и капацитетот на детето, Младинско учество за силен и одржлив развој на заедницата, односно учество на млади, деца на училишна возраст во случувања кои се организираат во поголемите градски средини, како и бесплатни логопедски и дефектолошки прегледи кај деца од предучилишна и училишна возраст.

На воведната сесија во подрачното училиште во село Црничани, децата беа запознаени со планот за родова еднаквост, односно активностите кои може да ги очекуваат од страна на стручен тим во наредниот период.

Интересот на децата за учество во работилниците и обуките е евидентен, а заинтересираност покажува и самиот наставен кадар во училиштата.

Изминатата календарска година се одржаа десетици работилници за ставање крај на булингот, однсоно врсничкото насилство, како и обуки за спречување на малолетнички бракови.

Евалуацијата од страна на стручниот тим од Центарот за социјални работи – Гевгелија, како и од страна на наставниот кадар во О.О.У “Кочо Рацин” Нов Дојран е дека работилниците, односно обуките имало влијание врз децата и истите се полезни за нив.

Охрабрени од минатогодишното искуство, годинава за доброто на децата повторно се организираат обуки и работилници кои ќе бидат во нивна корист.

Годишниот план за родова еднаквост е прикачен на оваа ВЕБ страница и истиот детално може да го прочитате.

 

 

Одобрен Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 Површински соларни и фотоволтаични електрани за проектен опфат на КП.бр.127 и КП.бр.128 во КО.Нов Дојран вон.гр., Општина Дојран, изработен согласно член 58 став (6) од Законот за урбанистичко планирање, од страна на ДТУ ,, БИЛД УРБАН,, Дооел од Скопје со тех.бр. 0801-738/21 од Септември 2022година

Потпишан меморандум за соработка помеѓу Општина Дојран и Меѓународен Балкански универзитет Скопје

Водејќи се од познатата мисла на Џорџ Вашингтон која вели дека образованието е златен клуч на слободата, на покана на раководството на Меѓународниот балкански универзитет во Скопје, градоначалникот на Општина Дојран, Анго Ангов оствари средба со вице ректорите проф. д-р Mevludin Ibish, проф. д-р Serdar Serdarogu, проф. др. Александра Појразоска – Кујунџиски, проф. д-р Александар Андовски и асс. Надица Ангова Колевска.
На обострано задоволство потпишан е меморандум за соработка помеѓу Општина Дојран и Меѓународниот балкански универзитет.
Она што особено радува и даде посебен акцент на средбата се понудените 10 стипендии за студирање на универзитетот за талентирани ученици од Општина Дојран.
Покрај тоа, студенти на архитектура од МБИ под менторство на своите професори ќе изготвуваат проекти за нашата општина. Проекти со кои потоа директно ќе можеме да се аплицира за средства од различни фондови и истите реално да се имплементираат.
Соработката со Меѓународниот балкански универзитет во иднина е планирано да се продлабочува во повеќе сегменти.
Квалетитеното образование е најмоќното оружје кое може да го употребиме за да го промениме светот,а несомнено е дека Меѓународниот балкански универзитет има стручен кадар и капацитет да понуди одлично образование.