Новости

Уредување на градската плажа “Калдрма”

Градската плажа “Калдрма” во Нов Дојран повторно ќе заживее. Една од најстарите плажи во Дојран и своевремена гордост на жителите од Нов Дојран, “Калдрмата” се враќа во полн сјај. На огромно задоволство на сите љубители на езерско капење ве известуваме дека плажата ќе биде подготвена да ги пречека своите први капачи и љубители на сончањето на самиот старт на овогодинешната туристичка сезона.

Со овој проект Општина Дојран ја зголемува својата туристичка понуда и се вбројува меѓу најпосакуваните дестинации за одмор и релаксација во нашата држава.

Информација за второ прскање против ларвициди по земјен пат

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во соработка со десетте општини од регионот започна со активности за третирање против ларвицидна и возрасна форма на комарци по земјен пат. Предвидени се две третирања за ларвициди и три третирања против возрасни комарци на територијата на Југоисточниот регион со вкупна површина од 5.376 ха.

Се известуваат сите граѓани на десетте општини во Југоисточниот плански регион дека второто ларвицидно прскање ќе се изврши во период од 17 до 19 Мај 2021 година, со следниот распоред:

  1. На 17.05.2021 година (Понеделник), во период од 09 до 16 часот во општините Валандово, Дојран, Гевгелија и Богданци.
  2. На 18.05.2021 година (Вторник), во период од 09 до 16 часот во општините Ново Село, Босилово, Василево и Струмица.
  3. На 19.05.2021 година (Среда), во период од 09 до 16 часот во општините Радовиш и Конче.

Се известуваат сопствениците на пчелни семејства да преземат соодветни мерки за заштита, односно да ги затворат истите во најавениот временски период.

Реконструкција на колекторскиот систем во Дојран

Реконструкцијата на колекторскиот систем во Дојран влегува во завршна фаза. Станицата за прочистување на отпадните води која долги години работи само со еден блок сезонава конечно  треба да профункционира со полн капацитет.
Во реализацијата на проектот ќе бидат вложени над 300.000 евра, средства обезбедени од Министерството за животна средина за кои тендерските постапки се во завршна фаза. Зајакнувањето на системот за прочистување ќе значи и поголема заштита на езерото без притоа да се постои опасност од зголемениот број на туристи кој секоја година е се поевидентен.
Тендерските постапки се објавени и се во завршна фаза, односно се работи за средства од Министерството за животна средина за реконструкција на пречистителната станица која навистина беше горлив проблем минатите години, односно децениски проблем кој што во моментов го решаваме и со тоа секако се покажува грижата за заштита на езерото.  Работиме и на други проекти за заштита на животната средина кои што се во завршна фаза. Односно се работи за проекти добиени од ЕУ со прекугранична соработка, со искористување на ИПА фондовите. Средствата ќе бидат искористени за камиони, канти за секоја фамилија, за сортирање на ѓубрето итн.

Известување за прекин во напојувањето со електрична енергија

ЕВН КЕЦ Гевгелија, известува дека среда, 5ти мај 2021ва година, без снабдување со електрична енергија ќе остане населенето место Стар Дојран и дел од населбата Сретеново, во период од 08.00 до 12.00 часот.

Прекинот е заради превземање на технички зафати во НН мрежата за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија на корисниците.

Демант на напис од порталот “Дома”, објавен на социјалните мрежи

 Почитувани граѓани,
Водите на Дојранското Езеро се еден од најважните ресурси за нашата Општина но и за целата држава, затоа посветеноста на Општина Дојран е во насока на директна заштита на езерото. Општината доследно спроведува интегриран пристап во управувањето со водите со акцент на еколошкиот аспект, затоа што водите се ставени под надлежност на Министерството за животна средина. Приоритетите на Општина Дојран остануваат да бидат заштита на езерските води. Да се остане совесен граѓанин е многу важно, да се издржи на принципите во кои веруваш, исто така. Ниеден притисок не може да нè скршне од планираната ревитализација на крајбрежјето, таа сега е веќе научно аргументирана и еколошки неопходна. Почитувани Дојранчани, Општина Дојран тврди дека ИМАМЕ ПРАВО НА ЧИСТО ЕЗЕРО и имаме обврска за него да се избориме – сите заедно.
Целосно ги демантираме наводите на новинарот Мартин Пушевски дека при реализација на проектот, предвидено е тињата која ќе биде извадена од брегот на Дојранското Езеро, да се исфрли повторно во внатрешноста на езерото.
Појаснуваме дека загадувањето и таложењето на тиња, претставува најголема закана за разновидноста на водниот свет во езерото! Како резултат на тињата, многу езера го намалија својот капацитет на вода и нивната средна длабочина.
Целта на овој проект е чистење и одвлажнување на Дојранското Езеро заради зголемување на длабочината на езерото и подобрување на водниот режим. Во таа насока, извадената тиња од крајбрежјето на езерото, нема да се враќа во неговата внатрешност, туку истата ќе биде складирана во приемни касети на погодна локација, по што ќе се изврши хемиска и биолошка анализа на тињата за да се испита нејзината погодност за користење како органско ѓубриво во земјоделството.
Потенцираме дека, третманот за физичко отстранување на тиња е техника практикувана во светски размери! Предноста на ископувањето на тињата, е што овој процес ќе ги отстрани и органските и неорганските соединенија, поточно фосфорот и азотот кои штетно влијаат на живиот езерски свет така што ја намалуваат резервата од кислород во водата, а од друга страна формираат дополнителни количини на фосфор и азот.
Врз основа на заклучоците на Извештајот за утврдената состојба на флората и фауната на Дојранското Езеро од 2015 година, изготвен од Регионалниот центар за животна средина на Република Македонија, Општина Дојран се заложи за ревитализација на крајбрежјето на езерото. Екипата која го изработи Извештајот е сочинета од врвни експерти во лимнологија (наука за езера), што е спротивно на тврдењата дадени во статијата дека за спроведување на проектните активности не се консултирани стручни лица од областа на екологијата.
  Во однос на тврдењето на професорот Александар Трендафилов, дека “ќе се уништат толку фалените алги”, упатуваме на заклучоците на Извештајот за утврдената состојба на флората и фауната на Дојранското Езеро од 2015 година и стручните наводи во универзитетската книга “Геохемија на средина” од професорите Блажо Боев и Соња Лепиткова, каде стои дека алгите пречат во филтрацијата, односно разводнувањето на водата и според утврдената состојба со алгалната флора, Дојранското Езеро се наоѓа под континуиран притисок од високи концентрации на отпадни материи што доведува до лоша еколошка состојба и лош статус на квалитетот на водата.
До Министерството за животна средина и просторно планирање, доставено е известување за изведување на планираните активности. Планот за чистење на крајбрежјето на Дојранското езеро, нема да се реализира до добивање на соодветно стручно мислење од страна на министерството, а воедно од истото побарано е да номинира стручни лица кои ќе бидат вклучени во активностите на проектот.
Согласно Планот за управување и Годишната програма за заштита на природата на Дојранското Езеро, Општина Дојран ќе го реализира и планот за реконструкција на пречистителната станица за отпадни води – директно финансиран од страна на Владата на Република Северна Македонија – за подобрување на нејзиниот капацитет и на самиот третман на отпадните води. Набавивме и сувоземно-пловен багер – „Амфибија“ за собирање на пластичен и зелен отпад (бујна вегетација) во Зоната на одржливо користење на Дојранско Езеро. Набавката на возилото финансиски е овозможена од Европската Унија во рамки на Проектот Интегриран систем на управување со екосистемот на Дојранското Езеро.
Општина Дојран работи и ќе продолжи да работи во насока на подобрување на квалитетот на водите на Дојранското Езеро, овозможувајќи им на граѓаните да го остварат своето загарантирано право на здрава животна средина.

Набавка на сувоземно – пловен багер за чистење на Дојранското Езеро

Согласно Планот за управување и Годишната програма за заштита на природата на Дојранското Езеро – набавивме сувоземно-пловен багер – „Амфибија“ за собирање на пластичен и зелен отпад (бујна вегетација) во Зоната на одржливо користење на Дојранско Езеро.

Набавката на возилото финансиски е овозможена од Европската Унија во рамки на Проектот Интегриран систем на управување со екосистемот на Дојранското Езеро.
Општина Дојран работи и ќе продолжи да работи во насока на подобрување на квалитетот на водите на Дојранското Езеро, овозможувајќи им на граѓаните да го остварат своето загарантирано право на здрава животна средина.

Започнува третирањето против ларвицидни и возрасни комарци во општините од Југоисточниот плански регион

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во соработка со десетте општини од регионот започнува со активности за третирање против ларвицидна и возрасна форма на комарци по земјен пат. Предвидени се две третирања за ларвициди и три третирања против возрасни комарци на територијата на Југоисточниот регион со вкупна површина од 5.376 ха.

Се известуваат сите граѓани на десетте општини во Југоисточниот плански регион дека првото ларвицидно прскање ќе се изврши во период од 20 до 22 Април 2021 година, со следниот распоред:

  1. На 20.04.2021 година (Вторник), во период од 09 до 16 часот во општините Валандово, Дојран, Гевгелија и Богданци.
  2. На 21.04.2021 година (Среда), во период од 09 до 16 часот во општините Ново Село, Босилово, Василево и Струмица.
  3. На 22.04.2021 година (Четврток), во период од 09 до 16 часот во општините Радовиш и Конче.

Се известуваат сопствениците на пчелни семејства да преземат соодветни мерки за заштита, односно да ги затворат истите во најавениот временски период.

Изведба на 3D пешачки премини во Општина Дојран

Во Општина Дојран за прв пат се обележаа 3D пешачки премини.

Со ова повеќекратно е зголемена безбедноста на пешаците. Пешачките премини, а особено тридимензионалните ја подобруваат безбедноста во сообраќајот во Нов и Стар Дојран, со воспоствување на режим на сообраќај со изведба на хоризонтална и вертикална патна сигнализација на најкритичните делови таргетирани и утврдени од службите на Општина Дојран.

 

Санација и реконструкција на полициска станица Дојран

Министерот за внатрешни работи, Оливер Спасовски, денес беше во работна посета на Дојран. Заедно со градоначалникот Ангов ја посетија реконструираната и санирана зграда на ПС Дојран, каде што беше извршен увид во условите за работа

Зградата на ПС Дојран е реконструирана со средства од Буџетот на Министерството за внатрешни работи во рамки на концепцијата за подобрување на материјалните, инфраструктурните и техничките потенцијали на полициските организациони единици
Подоцна, министерот Спасовски и градоначалникот Ангов разговараа за тековните проблеми, за подобрување на соработката помеѓу МВР и општината, меѓудругото беше споменато и отварање на базна станица за вадење на лични документи на локалното население која ќе биде од голема корист за населението во скратување на времето и на финансиските трошоци

Реконструкција, реставрација и конзервација на познатата саат кула во Дојран

Започна реконструкцијата, реставрацијата и конзервацијата на добро познатата ,,Саат Кула”, еден од симболите на Општина Дојран.

Заедно со пристапните патеки и конзервацијата на ,, Турската бања”, овие две знаменитости ќе претставуваат нова туристичка содржина и атракција за посетителите.
Средствата за овие два значајни објекта за Дојран се обезбедени од ЕУ фондовите за прекугранична соработка.