Новости

Известување за прекин во напојувањето со електрична енергија

ЕВН КЕЦ Гевгелија, известува дека среда, 5ти мај 2021ва година, без снабдување со електрична енергија ќе остане населенето место Стар Дојран и дел од населбата Сретеново, во период од 08.00 до 12.00 часот.

Прекинот е заради превземање на технички зафати во НН мрежата за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија на корисниците.

Демант на напис од порталот “Дома”, објавен на социјалните мрежи

 Почитувани граѓани,
Водите на Дојранското Езеро се еден од најважните ресурси за нашата Општина но и за целата држава, затоа посветеноста на Општина Дојран е во насока на директна заштита на езерото. Општината доследно спроведува интегриран пристап во управувањето со водите со акцент на еколошкиот аспект, затоа што водите се ставени под надлежност на Министерството за животна средина. Приоритетите на Општина Дојран остануваат да бидат заштита на езерските води. Да се остане совесен граѓанин е многу важно, да се издржи на принципите во кои веруваш, исто така. Ниеден притисок не може да нè скршне од планираната ревитализација на крајбрежјето, таа сега е веќе научно аргументирана и еколошки неопходна. Почитувани Дојранчани, Општина Дојран тврди дека ИМАМЕ ПРАВО НА ЧИСТО ЕЗЕРО и имаме обврска за него да се избориме – сите заедно.
Целосно ги демантираме наводите на новинарот Мартин Пушевски дека при реализација на проектот, предвидено е тињата која ќе биде извадена од брегот на Дојранското Езеро, да се исфрли повторно во внатрешноста на езерото.
Појаснуваме дека загадувањето и таложењето на тиња, претставува најголема закана за разновидноста на водниот свет во езерото! Како резултат на тињата, многу езера го намалија својот капацитет на вода и нивната средна длабочина.
Целта на овој проект е чистење и одвлажнување на Дојранското Езеро заради зголемување на длабочината на езерото и подобрување на водниот режим. Во таа насока, извадената тиња од крајбрежјето на езерото, нема да се враќа во неговата внатрешност, туку истата ќе биде складирана во приемни касети на погодна локација, по што ќе се изврши хемиска и биолошка анализа на тињата за да се испита нејзината погодност за користење како органско ѓубриво во земјоделството.
Потенцираме дека, третманот за физичко отстранување на тиња е техника практикувана во светски размери! Предноста на ископувањето на тињата, е што овој процес ќе ги отстрани и органските и неорганските соединенија, поточно фосфорот и азотот кои штетно влијаат на живиот езерски свет така што ја намалуваат резервата од кислород во водата, а од друга страна формираат дополнителни количини на фосфор и азот.
Врз основа на заклучоците на Извештајот за утврдената состојба на флората и фауната на Дојранското Езеро од 2015 година, изготвен од Регионалниот центар за животна средина на Република Македонија, Општина Дојран се заложи за ревитализација на крајбрежјето на езерото. Екипата која го изработи Извештајот е сочинета од врвни експерти во лимнологија (наука за езера), што е спротивно на тврдењата дадени во статијата дека за спроведување на проектните активности не се консултирани стручни лица од областа на екологијата.
  Во однос на тврдењето на професорот Александар Трендафилов, дека “ќе се уништат толку фалените алги”, упатуваме на заклучоците на Извештајот за утврдената состојба на флората и фауната на Дојранското Езеро од 2015 година и стручните наводи во универзитетската книга “Геохемија на средина” од професорите Блажо Боев и Соња Лепиткова, каде стои дека алгите пречат во филтрацијата, односно разводнувањето на водата и според утврдената состојба со алгалната флора, Дојранското Езеро се наоѓа под континуиран притисок од високи концентрации на отпадни материи што доведува до лоша еколошка состојба и лош статус на квалитетот на водата.
До Министерството за животна средина и просторно планирање, доставено е известување за изведување на планираните активности. Планот за чистење на крајбрежјето на Дојранското езеро, нема да се реализира до добивање на соодветно стручно мислење од страна на министерството, а воедно од истото побарано е да номинира стручни лица кои ќе бидат вклучени во активностите на проектот.
Согласно Планот за управување и Годишната програма за заштита на природата на Дојранското Езеро, Општина Дојран ќе го реализира и планот за реконструкција на пречистителната станица за отпадни води – директно финансиран од страна на Владата на Република Северна Македонија – за подобрување на нејзиниот капацитет и на самиот третман на отпадните води. Набавивме и сувоземно-пловен багер – „Амфибија“ за собирање на пластичен и зелен отпад (бујна вегетација) во Зоната на одржливо користење на Дојранско Езеро. Набавката на возилото финансиски е овозможена од Европската Унија во рамки на Проектот Интегриран систем на управување со екосистемот на Дојранското Езеро.
Општина Дојран работи и ќе продолжи да работи во насока на подобрување на квалитетот на водите на Дојранското Езеро, овозможувајќи им на граѓаните да го остварат своето загарантирано право на здрава животна средина.

Набавка на сувоземно – пловен багер за чистење на Дојранското Езеро

Согласно Планот за управување и Годишната програма за заштита на природата на Дојранското Езеро – набавивме сувоземно-пловен багер – „Амфибија“ за собирање на пластичен и зелен отпад (бујна вегетација) во Зоната на одржливо користење на Дојранско Езеро.

Набавката на возилото финансиски е овозможена од Европската Унија во рамки на Проектот Интегриран систем на управување со екосистемот на Дојранското Езеро.
Општина Дојран работи и ќе продолжи да работи во насока на подобрување на квалитетот на водите на Дојранското Езеро, овозможувајќи им на граѓаните да го остварат своето загарантирано право на здрава животна средина.

Започнува третирањето против ларвицидни и возрасни комарци во општините од Југоисточниот плански регион

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во соработка со десетте општини од регионот започнува со активности за третирање против ларвицидна и возрасна форма на комарци по земјен пат. Предвидени се две третирања за ларвициди и три третирања против возрасни комарци на територијата на Југоисточниот регион со вкупна површина од 5.376 ха.

Се известуваат сите граѓани на десетте општини во Југоисточниот плански регион дека првото ларвицидно прскање ќе се изврши во период од 20 до 22 Април 2021 година, со следниот распоред:

  1. На 20.04.2021 година (Вторник), во период од 09 до 16 часот во општините Валандово, Дојран, Гевгелија и Богданци.
  2. На 21.04.2021 година (Среда), во период од 09 до 16 часот во општините Ново Село, Босилово, Василево и Струмица.
  3. На 22.04.2021 година (Четврток), во период од 09 до 16 часот во општините Радовиш и Конче.

Се известуваат сопствениците на пчелни семејства да преземат соодветни мерки за заштита, односно да ги затворат истите во најавениот временски период.

Изведба на 3D пешачки премини во Општина Дојран

Во Општина Дојран за прв пат се обележаа 3D пешачки премини.

Со ова повеќекратно е зголемена безбедноста на пешаците. Пешачките премини, а особено тридимензионалните ја подобруваат безбедноста во сообраќајот во Нов и Стар Дојран, со воспоствување на режим на сообраќај со изведба на хоризонтална и вертикална патна сигнализација на најкритичните делови таргетирани и утврдени од службите на Општина Дојран.

 

Санација и реконструкција на полициска станица Дојран

Министерот за внатрешни работи, Оливер Спасовски, денес беше во работна посета на Дојран. Заедно со градоначалникот Ангов ја посетија реконструираната и санирана зграда на ПС Дојран, каде што беше извршен увид во условите за работа

Зградата на ПС Дојран е реконструирана со средства од Буџетот на Министерството за внатрешни работи во рамки на концепцијата за подобрување на материјалните, инфраструктурните и техничките потенцијали на полициските организациони единици
Подоцна, министерот Спасовски и градоначалникот Ангов разговараа за тековните проблеми, за подобрување на соработката помеѓу МВР и општината, меѓудругото беше споменато и отварање на базна станица за вадење на лични документи на локалното население која ќе биде од голема корист за населението во скратување на времето и на финансиските трошоци

Реконструкција, реставрација и конзервација на познатата саат кула во Дојран

Започна реконструкцијата, реставрацијата и конзервацијата на добро познатата ,,Саат Кула”, еден од симболите на Општина Дојран.

Заедно со пристапните патеки и конзервацијата на ,, Турската бања”, овие две знаменитости ќе претставуваат нова туристичка содржина и атракција за посетителите.
Средствата за овие два значајни објекта за Дојран се обезбедени од ЕУ фондовите за прекугранична соработка.

Центарот за развој на југоисточниот плански регион објавува конкурс за ангажирање проектен координатор

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион објавува конкурс за ангажирање на еден проектен координатор за потребите на проектот „Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“ финансиран од Европската Унија преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014-2020.

Заинтересираните кандидати за горенаведената работна позиција својот интерес можат да го најават со доставување на кратка биографија (CV), мотивационо писмо на англиски јазик, копија од Диплома за завршено образование, како и дополнителни документи за докажување на  критериумите од конкурсот, со назнака „По конкурс за проект Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“, најдоцна до 26.02.2021 година (петок), до 16.00 часот, во просториите на Центарот за развој на Југоисточниот плански регионБул. „Маршал Тито бр. 1-1, 2400 Струмица.      

Целосниот текст на конкурсот како и прилозите може да се превземат од ВЕБ страната на Центарот за развој на југоисточниот плански регион.

70.000.000 денари од Владата на Р.С.М за нашиот бисер – Дојранското езеро

Заедно со градоначалникот на општина Ресен, потпишан е договор со Владата на Р. Северна Македонија за доделените средства во висина од 40.000.000 денари од Буџетот за 2021ва година.

Овие средства, заедно со претходно доделените 30.000.000 денари од Буџетот за 2020 година ќе бидат искористени за подобрување на квалитетот на водата и целокупниот еко систем на Дојранското езеро.

Вкупно 70.000.000 денари се доделени за грижа за едно од нашите најголеми природни богатства – Дојранското Езеро.