ГЛОБАЛЕН ЕКОЛОШКИ ФОНД ПРОГРАМА ЗА МАЛИ ГРАНТОВИ – – ГЕФ ПМГ РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – – ЛОКАЛНИ АКЦИИ ЗА ГЛОБАЛНО ВЛИЈАНИЕ