Информација за издавање потврда за улица и куќен број

ℹ️ Корисна иформација за сите жители од општина Дојран:

Пред да се упатите во МВР Гевгелија за продолжување, замена или било какво обновување на личен документ (пасош, лична карта, возачка дозвола итн.) потребно е да извадите потврда за улица и куќен број од одделението за урбанизам во општина Дојран. Образецот – барање може да го најдете прикачен подолу на оваа страна.

Attachments