Образец – барање за исплата на средства за новороденче