Овластено лице за прием на пријави од укажувачи

Овластено лице за прием на пријави од укажувачи

Заштитено внатрешно пријавување укажувачот врши во институцијата за каде има сомневање или сознание дека е извршено, се врши или ќе се изврши казниво дело, или друго незаконско постапување со кое се загрозува јавниот интерес.

Овластено лице за прием на пријави од укажувачи

Наташа Донева

Советник за правни работи и управување со градежно земјиште

Мобилен телефон: 072/233-238

e-mail: ukazuvaci.dojran@gmail.com

 

 

 

Офицери за заштита на лични податоци:

Дарко Качаков-  e-mail: dkacakov@yahoo.com

Наташа Донева-  e-mail:doneva.natasa@gmail.com