Соопштение за увид во избирачки список

Се известуваат граѓаните на Општина Дојран дека согласно Роковникот за извршување на дејствијата за спроведување на Референдум на локално ниво во Општина Дојран на 13.01.2020 година, Државната изборна комисија ќе го стави на јавен увид избирачкиот список во просториите на Општинската изборна комисија Дојран (општинска зграда).

Овластено лице е Милка Ајцева, вработена во Општина Дојран.

Attachments