Соопштение и анкетен лист за урбанистички план за Нов Дојран