Јавен оглас за доделување локации за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Дојран