ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЛОКАЦИИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ДОЈРАН