ПОСЛЕДНИ НОВОСТИ

Јавна расправа по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина за Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план за намена Е1.6. Канализациски инфраструктури: пречистителна станица, на КП бр.295, дел од КП бр. 458/2, дел од КП бр. 457, дел од КП бр. 456/1 и КП бр. 456/2, КП бр. 458/1, КП Нов Дојран вонград, Општина Дојран

Анго Ангов

Градоначалник на Општина Дојран

Анго Ангов е роден на 03.12.1984 година во Гевгелија.

Тој е дипломиран економист, дипломира на УКИМ во Скопје, Економски факултет, отсек сметководство и ревизија.

Од 2008ма година работи во ревизорско друштво Трио Консалтинг, се до 2013та година кога основа сопствена фирма за сметководство и ревизија “Ангов – консалтинг”.

Течно зборува англиски  јазик.

Оженет е и е татко на две деца.

Во 2017-та година, на локалните избори, жителите на Општина Дојран му ја доверија градоначалничката функција.

Совет на Општина Дојран

Кеј 5-ти Ноември бб
1487 Стар Дојран,

Пон – Петок
07:30 – 15:30

Приемни денови

Одделение за даноци, такси и други приходи и Данок на имот – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Одделение за урбанизам – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Комунално одделение – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Новости и ажурирања

Најновите вести, написи и ресурси на Општина Дојран, испратени директно до вашата е-маил адреса.

Општина Дојран 2023 - Сите права се задржани

Accessibility