Јавна расправа по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина за Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план за намена Е1.6. Канализациски инфраструктури: пречистителна станица, на КП бр.295, дел од КП бр. 458/2, дел од КП бр. 457, дел од КП бр. 456/1 и КП бр. 456/2, КП бр. 458/1, КП Нов Дојран вонград, Општина Дојран
ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ- Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за Реконструкција на локални улици „Никола Карев“, „Јане Сандански“, „Илинденска“ и „Вељко Влаховиќ“ со краци во н.м. Стар Дојран во општина Дојран во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

Заследете не

Кеј 5-ти Ноември бб
1487 Стар Дојран,

Пон – Петок
07:30 – 15:30

Приемни денови

Одделение за даноци, такси и други приходи и Данок на имот – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Одделение за урбанизам – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Комунално одделение – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Новости и ажурирања

Најновите вести, написи и ресурси на Општина Дојран, испратени директно до вашата е-маил адреса.

Општина Дојран 2023 - Сите права се задржани

Accessibility