Закони

Закони кои се однесуваат на надлежноста на имателот на информации:

Закон за локалната самоуправа

Закон за младинско учество и младински политики

Закон за користење на податоците од јавниот сектор

Закон за водите

Закон за енергетска ефикасност

Закон за водостопанство

Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа

Закон за буџети

Закон за животната средина

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

Закон за градежно земјиште

Закон за градење

Закон за просторно и урбанистичко планирање

Кеј 5-ти Ноември бб
1487 Стар Дојран,

Пон – Петок
07:30 – 15:30

Приемни денови

Одделение за даноци, такси и други приходи и Данок на имот – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Одделение за урбанизам – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Комунално одделение – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Новости и ажурирања

Најновите вести, написи и ресурси на Општина Дојран, испратени директно до вашата е-маил адреса.

Accessibility