Совет

БАЗА НА ПОДАТОЦИ НА ЗЕЛС ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ НА ОПШТИНАТА И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА МАНДАТ 2021-2025 ГОДИНА

Претседател на Совет – Ратко Ајцев
071 858 180
ajcev_r@yahoo.com

Кирил Кречев

Емилија Николич

Марина Танова

Тимчо Ристов

Мане Чичуманов

Костадинка Петрова Џониќ

Новица Ангелов

Емилија Тунева