Спорт

Поради поволните климатски услови, особено во зимскиот период, во општина Дојран постојат услови за базични подготовки на спортските екипи. Во Нов Дојран постои тревнато фудбалско игралиште, додека во рамките на Мотелот „Истатов” постои спортско-рекреативен центар со спортска сала, игралиште, отворен базен, сауна и теретана.Спортски друштва:

Фудбалски клуб ФК „Дојранско Езеро” од Нов Дојран:
Ловечко друштво „Дојран” од Стар Дојран;
Спортско риболовно друштво “Дојранско Езеро” од Нов Дојран
ЖФК „Истатов“