Продолжуваат градежните активности за изградба на канализационен крак на улиците Вељко Влаховиќ и Никола Карев.