Општина Дојран ја имаше честа да биде домаќин на мултидисциплинарен тим на експерти и да зборува за теми кои ги засегаат најмладите членови на општеството.

Дојран беше центар за обука на ученици и наставен кадар. Имено, во основното училиште се одржа семинар на тема “Превенирање на насилното однесување меѓу учениците во онсовните училишта” и со истиот беа опфатени наставници во одделенска и предметна настава, како и стручни соработници од подрачните училишта на територијата на нашата општина.

Семинарите се реализираа благодарение на универзитетските професори: Дејан Мицковиќ (доктор по правни науки), Татјана Стојановска – Иванова (доктор по социолошки науки), Ана Фрицханд (доктор по психолошки науки) и Елизабета Томевска – Илиева (доктор по педагошки науки).Истите беа со интерактивен карактер, динамична комбинација и едукативни и за наставниците и за родителите кои присуствуваа на обуката.
Слушателите на обуката во основното училиште се здобија со знаења за правата на децата, за правните, психолошките и педагошките аспекти на насилството и малтретирањето во училиштата, како и за можноста за рано препознавање и намалување на насилството во школите.
Од страна на Институтот се одржа обука и во хотелот “Романтик”, во соработка со детската градинка “Кокиче” на тема “Ран детски развој” наменета за професионален развој на воспитувачите, родителитите и за одделенските наставници, односно за онаа група на едукатори кои ги пречекуваат децата на нивниот премин од градинка во задолжителното основно образование.

Општина Дојран изразува голема благодарност до едукаторите на настаните во образовните институции во Дојран. Со вчерашните обуки, но и оние кои ќе се спроведат во иднина – нивото на квалитет на работа во образованието ќе се издигне на повисоко ниво.
На крајот од обуките сите учесници добија сертификати за учество кои се доделија на церемонија на терасата од хотелот “Романтик” во Стар Дојран.

Previous Потпишан меморандум за соработка

Заследете не

Кеј 5-ти Ноември бб
1487 Стар Дојран,

Пон – Петок
07:30 – 15:30

Приемни денови

Одделение за даноци, такси и други приходи и Данок на имот – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Одделение за урбанизам – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Комунално одделение – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Новости и ажурирања

Најновите вести, написи и ресурси на Општина Дојран, испратени директно до вашата е-маил адреса.

Accessibility