Месец: м.г

Центарот за развој на југоисточниот плански регион објавува конкурс за ангажирање проектен координатор

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион објавува конкурс за ангажирање на еден проектен координатор за потребите на проектот „Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“ финансиран од Европската Унија преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014-2020.

Заинтересираните кандидати за горенаведената работна позиција својот интерес можат да го најават со доставување на кратка биографија (CV), мотивационо писмо на англиски јазик, копија од Диплома за завршено образование, како и дополнителни документи за докажување на  критериумите од конкурсот, со назнака „По конкурс за проект Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“, најдоцна до 26.02.2021 година (петок), до 16.00 часот, во просториите на Центарот за развој на Југоисточниот плански регионБул. „Маршал Тито бр. 1-1, 2400 Струмица.      

Целосниот текст на конкурсот како и прилозите може да се превземат од ВЕБ страната на Центарот за развој на југоисточниот плански регион.

70.000.000 денари од Владата на Р.С.М за нашиот бисер – Дојранското езеро

Заедно со градоначалникот на општина Ресен, потпишан е договор со Владата на Р. Северна Македонија за доделените средства во висина од 40.000.000 денари од Буџетот за 2021ва година.

Овие средства, заедно со претходно доделените 30.000.000 денари од Буџетот за 2020 година ќе бидат искористени за подобрување на квалитетот на водата и целокупниот еко систем на Дојранското езеро.

Вкупно 70.000.000 денари се доделени за грижа за едно од нашите најголеми природни богатства – Дојранското Езеро.