Јавен конкурс за ангажирање на реонски попишувачи и реонски инструктори