Реконструкција, реставрација и конзервација на познатата саат кула во Дојран

Започна реконструкцијата, реставрацијата и конзервацијата на добро познатата ,,Саат Кула”, еден од симболите на Општина Дојран.

Заедно со пристапните патеки и конзервацијата на ,, Турската бања”, овие две знаменитости ќе претставуваат нова туристичка содржина и атракција за посетителите.
Средствата за овие два значајни објекта за Дојран се обезбедени од ЕУ фондовите за прекугранична соработка.