Месец: м.г

Реконструкција и проширување на дел од улица “Илинденска”

После долги години се врши целосна реконструкција и проширување на дел од ул.Илинденска и ул.Партизанска во Стар Дојран
Вкупната должина на реконструкцијата на улиците е 525м.
Инфраструктурата е важен фактор во развојот на туризмот и подобрување на условите на живеење и функционирање на локалното население.
Продолжуваме со уште посилен интензитет и реализација на нови улици во сите населени места за што веќе има обезбедено финансиски средства за реализација на истите.

 

Доделено уверението на градоначалникот Анго Ангов

Општинската Изборна Комисија денес го додели уверението со кое официјално четиригодишниот мандат го добива Анго Ангов, старо – новиот градоначалник на општина Дојран.
Предвидени се многу нови проекти, капитални инвестиции и соработки кои ќе и донесат бенефит на општина Дојран.
Успешна работа за градоначалникот, новоизбраните советници и општинската администрација.