Доделено уверението на градоначалникот Анго Ангов

Општинската Изборна Комисија денес го додели уверението со кое официјално четиригодишниот мандат го добива Анго Ангов, старо – новиот градоначалник на општина Дојран.
Предвидени се многу нови проекти, капитални инвестиции и соработки кои ќе и донесат бенефит на општина Дојран.
Успешна работа за градоначалникот, новоизбраните советници и општинската администрација.