Почитувани граѓани,

Општина Дојран целосно ги демантираме наводите на г-дин Дејан Андонов од Институтот за комуникациски студии кој заклучоците од овогодишниот мониторинг спроведен од страна на УГД-Штип во универзитетската лабараторија „Амбикон“ погрешно ги презентираше пред јавноста тврдејќи дека водите од Дојранското Езеро се класифицираат во четврта класа, a потоа истите наводи ја пренесоа повеќето наши мас-медиуми.

Заклучок од спроведениот пролетен мониторинг на вода од Дојранското Езеро е дека во пролетната мерна кампања, согледувајќи ги добиените параметри од сите анализи, доколку би требало генерално да ја класифицираме водата од Дојранското езеро во некоја класа (според Уредбата за класификација на води) тогаш најблиску би ја оцениле како Класа 2.

Класа 2 е вода која е малку загадена, мезотрофична вода, која во природна состојба може да се употребува за капење и рекреација, за спортови на вода, за одгледување на ципридни видови на риби и др.  Со употреба на вообичаени методи на обработка – кондиционирање (коагулација, филтрација, дезинфекција…) оваа вода може да се употребува за пиење и за производство и преработка на прехранбени производи.

Повисока класа од класа 2 е дефинирана само кај микробиолошката анализа но за позначајни заклучоци во однос на овој параметар ќе мора да се направат поголем број на анализи во текот на целата година.

Заклучокот од спроведениот есенски мониторинг, водата од Дојранското езеро е категоризирана во  класа 1 т.е. вода  без боја и без миризба. Според pH – вредноста и Алкалноста (CaCO3 mg/l) водата во Дојранското езеро е се класифицира во Класа 1. Вредностите на хемиската потрошувачка на кислород (ХПК mgО2/l) во земените примероци се движи од 2.5 – 3.0 mg О2/l, што значи дека според овој параметар водата во Дојранското езеро се класифицира во  Класа 2. Според концентрациите на  нитрати, нитрити и амониум во водите на Дојранското езеро се класифицира во 1 Класа. Според концентрацијата на метали или неговите соединенија концентрациите на Al, Ba, B, As, Ni, Co и Mn се под пропишаните максимално дозволени концентрации за Класа 1-2. Според микробиолошката анализа од есенскиот мониторинг, анализираниот примерок е сврстен во Класа 4, додека од пролетниот, анализираниот примерок е сврстен во Класа 2, според бактериска контаминација.

Важно е да се има предвид дека мониторингот на водите од Дојранско Езеро беше спроведен само на едно мерно место. И како што е акцентирано во самиот Извештај – за позначајни заклучоци во однос на микробиолошкиот параметар, ќе мора да се направат поголем број на анализи во текот на целата година.

А, на г-дин Дејан Андонов од Институтот за комуникациски студии ќе му порачеме кога веќе сака да се занимава со научни прашања, прво треба да ги научи работите, трудовите кои сака да ги исползува, треба така да ги чита, како што ги има авторот напишано (во нашиот случај Извештаите од пролетниот и есенскиот мониторинг на вода од Дојранското Езеро), а пред сè да не чита работи кои таму ги нема.

Со почит,

Општина Дојран

Previous Потпишан договор за изградба на пешачка патека со паркинг места

Заследете не

Кеј 5-ти Ноември бб
1487 Стар Дојран,

Пон – Петок
07:30 – 15:30

Приемни денови

Одделение за даноци, такси и други приходи и Данок на имот – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Одделение за урбанизам – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Комунално одделение – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Новости и ажурирања

Најновите вести, написи и ресурси на Општина Дојран, испратени директно до вашата е-маил адреса.

Accessibility