Потпишан меморандум за соработка помеѓу Општина Дојран и Меѓународен Балкански универзитет Скопје

Водејќи се од познатата мисла на Џорџ Вашингтон која вели дека образованието е златен клуч на слободата, на покана на раководството на Меѓународниот балкански универзитет во Скопје, градоначалникот на Општина Дојран, Анго Ангов оствари средба со вице ректорите проф. д-р Mevludin Ibish, проф. д-р Serdar Serdarogu, проф. др. Александра Појразоска – Кујунџиски, проф. д-р Александар Андовски и асс. Надица Ангова Колевска.
На обострано задоволство потпишан е меморандум за соработка помеѓу Општина Дојран и Меѓународниот балкански универзитет.
Она што особено радува и даде посебен акцент на средбата се понудените 10 стипендии за студирање на универзитетот за талентирани ученици од Општина Дојран.
Покрај тоа, студенти на архитектура од МБИ под менторство на своите професори ќе изготвуваат проекти за нашата општина. Проекти со кои потоа директно ќе можеме да се аплицира за средства од различни фондови и истите реално да се имплементираат.
Соработката со Меѓународниот балкански универзитет во иднина е планирано да се продлабочува во повеќе сегменти.
Квалетитеното образование е најмоќното оружје кое може да го употребиме за да го промениме светот,а несомнено е дека Меѓународниот балкански универзитет има стручен кадар и капацитет да понуди одлично образование.