Previous Одобрен Урбанистички проект за село за формирање на градежна парцела на КП.бр.1909 и дел од КП.бр.1908, со намена А1-домување во куќи м.в.Село КО.Фурка, општина Дојран, согласно УПС Фурка и разработка на блок 7, КО Фурка, (Одлука бр. 08-732/5 од 28.07.2023 година), општина Дојран, со Тех.број: 03-340/23  од  декември  2023 година изработен согласно член 58 став 2 точка 5 од Законот за урбанистичко планирање

Заследете не

Кеј 5-ти Ноември бб
1487 Стар Дојран,

Пон – Петок
07:30 – 15:30

Приемни денови

Одделение за даноци, такси и други приходи и Данок на имот – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Одделение за урбанизам – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Комунално одделение – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Новости и ажурирања

Најновите вести, написи и ресурси на Општина Дојран, испратени директно до вашата е-маил адреса.

Accessibility