Проекти

Акција за чистење и разубавување на централното градско подрачје

Акција за чистење и разубавување на централното градско подрачје во Стар Дојран денес спроведоа учениците од О.О.У “Кочо Рацин” Нов Дојран, во соработка со Општина Дојран. Целта е да се подигне свеста кај најмладите за хигиената и за значењето на животната средина.

Ова случување е предвесник на настанот кој е закажан за во петок, 12.10.2018та година, а повод ќе биде Европскиот ден за соработка во рамки на Интерег ИПА програмата за прекугранична соработка со соседна Република Грција.

Наскоро ќе бидат објавени повеќе информации за претстојниот настан кој ќе се спроведе со финансиска поддршка во рамките на Интерег ИПА Програмата, оддавајќи посебно внимание на соработката помеѓу Националното тело и Управувачкото тело во Програмата.

Порибување со 1 750 килограми крап (ВИДЕО)

На плажата “Калдрма” во Нов Дојран денес се изврши порибување со 1.750 килограми порибителен материјал од крап.

Согласно одредбите од Законот за рибарство и аквакултура, порибувањето претставува добро од јавен интерес во областа на рибарството.

Заради одржување и зголемување на рибниот фонд, Владата на Република Македонија, во годишните програми за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата предвидува мерки и обезбедува финансиски средства за порибување на риболовните подрачја и риболовните зони.

Порибувањето на риболовните подрачја, а со тоа и на Дојранското Езеро е обврска на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Порибувањето, Минстерстото го врши преку регистрирани репроцентри.
Водите на Дојранското Езеро се порибуваат согласно риболовата основа за риболовното подрачје Дојранско Езеро.
И оваа година во Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2018та година е предвидена мерка за порибување на Дојранското Езеро. Со планираните средства за оваа намена се обезбедени 1.750 килограми порибителен материјал од крап.

Порибувањето го изведува регистрираниот репроцентар Акватика ДООЕЛ – Неготино, кој имаше обврска да произведе најмалку 12000 единки подмладок од крап со тежина помеѓу 50 и 200 грама (просечна тежина од 150 грама) и да го пориби езерото до крајот на месец октомври согласно динамиката на активности.

Порибувањето претставува реализација на обврските и заложбата на Владата на Република Македонија и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, за достигнување на резултатите од времињата кога, според податоците, Дојранското Езеро беше регистрирано како едно од најпродуктивните езера во Европа.