октомври 14, 2019
Формулар за доставување коментари и сугестии за проектот„ ДОЈРАН – ТУРИСТИЧКИ БИСЕР НА ЈУГОИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА“Општина Дојранво рамките на „Проектот за локална и регионална конкурентност“поддржан од страна на ЕУ, администриран од Светската Банка и спроведуван од Кабинетот за Заменик Претседателот на Владата задолжен за Економски Прашања, проектна компонента „Инвестиции во туристичка инфраструктура и поврзувања во дестинациите“, изготви и поднесе проект„ДОЈРАН – ТУРИСТИЧКИ БИСЕР НА ЈУГОИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА“ за добивање грант за финансирање на проектот. Главната цел на проектоте дополнително зајакнување на развојот на туризамот во општина Дојран прекуследните планирани активности содржани во проектот:партерно и хортикултурно уредување на Зелена рекреативна зона – Градски парк Дојран,санација на оштетени делови на Отворена летна сцена,асфалтирање на улица до Отворена летна сцена и партернo и хортикултурно уредување на Отворена летна сцена.Како дел од проектот, Општина Дојран подготви План за управување со животната срединаи социјални аспекти за проектот „ДОЈРАН – ТУРИСТИЧКИ БИСЕР НА ЈУГОИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА“со цел навремено да се идентификуваат и оценат потенцијалните влијанија врз животната средина од проектните активности. Планот содржи и мерки за спречување, минимизирање и ублажување на можните негативни влијанија од реализацијата на предвидените проектни активности.Електронската верзија наПланот за управување со животната средина и социјални аспекти за проектот „ДОЈРАН – ТУРИСТИЧКИ БИСЕР НА ЈУГОИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА“е достапна на:Општина Дојран www.opstinadojran.gov.mkЕдиница за спроведување на проектот www.lrcp.mkАгенција за промоција и поддршка на туризмот во Македонија: www.tourismmacedonia.gov.mkПечатената верзија од Планот за управување со животната средина и социјални аспекти за проектот „ДОЈРАН – ТУРИСТИЧКИ БИСЕР НА ЈУГОИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА“е достапна на следните локации:1.       Единица за спроведување на проектот (ЕСП)Проект за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)Адреса:  Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 60/1, СкопјеТелефон: 02 32 53 818Експерт за животна средина: Љубомир ПетковскиE-пошта:ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk 2.       Општина ДојранАдреса:ул. Кеј 5-ти Ноември  бр.бб, 1487 Стар ДојранТелефон: 00389 (0)34  225  278Одговорно лице: Мито ВелчевЕ-пошта:dojran@t.mk Ве молиме доколку имате коментар/сугестија или дополнување на предложените мерки одПланот за управување со животната срединаи социјални аспекти за проектот „ДОЈРАН – ТУРИСТИЧКИ БИСЕР НА ЈУГОИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА“доставете го до назначените одговорни лица од оваа листа во период од 14 дена по денот на објавување наПланот за управување со животната средина(датум на објава:____________).Ве молиме Вашите коментаризаПланот за управување со животната срединаи социјални аспекти за проектот „ДОЈРАН – ТУРИСТИЧКИ БИСЕР НА ЈУГОИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА“да ги доставите на наведените адресиза е-пошта или во архивата на Општина Дојран и/или во Единицата за спроведување на проектот.Однапред Ви благодариме
  Референтен број: ______________________________(се пополнува од страна на проектот) 
Име и презиме*  
Информации за контакт*  Е-пошта: ______________________________ Телефон: ______________________________ 
Коментар:                 
Потпис  ______________________Дата  ____________________

* Информациите во ова поле се опционални

  • Формулар-за-доставување-на-коментари-template_мк-финал-1 docx (24kb)

Заследете не

Кеј 5-ти Ноември бб
1487 Стар Дојран,

Пон – Петок
07:30 – 15:30

Приемни денови

Одделение за даноци, такси и други приходи и Данок на имот – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Одделение за урбанизам – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Комунално одделение – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Новости и ажурирања

Најновите вести, написи и ресурси на Општина Дојран, испратени директно до вашата е-маил адреса.

Accessibility