октомври 14, 2019

 

 

 

Формулар за доставување коментари и сугестии за проектот

„ ДОЈРАН – ТУРИСТИЧКИ БИСЕР НА ЈУГОИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА“

Општина Дојранво рамките на „Проектот за локална и регионална конкурентност“поддржан од страна на ЕУ, администриран од Светската Банка и спроведуван од Кабинетот за Заменик Претседателот на Владата задолжен за Економски Прашања, проектна компонента „Инвестиции во туристичка инфраструктура и поврзувања во дестинациите“, изготви и поднесе проект„ДОЈРАН – ТУРИСТИЧКИ БИСЕР НА ЈУГОИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА“ за добивање грант за финансирање на проектот. Главната цел на проектоте дополнително зајакнување на развојот на туризамот во општина Дојран прекуследните планирани активности содржани во проектот:партерно и хортикултурно уредување на Зелена рекреативна зона – Градски парк Дојран,санација на оштетени делови на Отворена летна сцена,асфалтирање на улица до Отворена летна сцена и партернo и хортикултурно уредување на Отворена летна сцена.

Како дел од проектот, Општина Дојран подготви План за управување со животната срединаи социјални аспекти за проектот „ДОЈРАН – ТУРИСТИЧКИ БИСЕР НА ЈУГОИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА“со цел навремено да се идентификуваат и оценат потенцијалните влијанија врз животната средина од проектните активности. Планот содржи и мерки за спречување, минимизирање и ублажување на можните негативни влијанија од реализацијата на предвидените проектни активности.

Електронската верзија наПланот за управување со животната средина и социјални аспекти за проектот „ДОЈРАН – ТУРИСТИЧКИ БИСЕР НА ЈУГОИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА“е достапна на:

Општина Дојран www.opstinadojran.gov.mk

Единица за спроведување на проектот www.lrcp.mk

Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Македонија: www.tourismmacedonia.gov.mk

Печатената верзија од Планот за управување со животната средина и социјални аспекти за проектот „ДОЈРАН – ТУРИСТИЧКИ БИСЕР НА ЈУГОИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА“е достапна на следните локации:

1.       Единица за спроведување на проектот (ЕСП)

Проект за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)

Адреса:  Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 60/1, Скопје

Телефон: 02 32 53 818

Експерт за животна средина: Љубомир Петковски

E-пошта:ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk

 

2.       Општина Дојран

Адреса:ул. Кеј 5-ти Ноември  бр.бб, 1487 Стар Дојран

Телефон: 00389 (0)34  225  278

Одговорно лице: Мито Велчев

Е-пошта:dojran@t.mk

 

Ве молиме доколку имате коментар/сугестија или дополнување на предложените мерки одПланот за управување со животната срединаи социјални аспекти за проектот „ДОЈРАН – ТУРИСТИЧКИ БИСЕР НА ЈУГОИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА“доставете го до назначените одговорни лица од оваа листа во период од 14 дена по денот на објавување наПланот за управување со животната средина

(датум на објава:____________).

Ве молиме Вашите коментаризаПланот за управување со животната срединаи социјални аспекти за проектот „ДОЈРАН – ТУРИСТИЧКИ БИСЕР НА ЈУГОИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА“да ги доставите на наведените адресиза е-пошта или во архивата на Општина Дојран и/или во Единицата за спроведување на проектот.

Однапред Ви благодариме

 

 

Референтен број: ______________________________

(се пополнува од страна на проектот)

 

Име и презиме*

 

 
Информации за контакт*

 

 

Е-пошта:

 

______________________________

 

Телефон:

 

______________________________

 

Коментар:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потпис

 

 

______________________

Дата

 

 

____________________

* Информациите во ова поле се опционални

 

  • Formular-za-dostavuvanje-na-komentari-template_mk-final-1.docx docx (24kb)

Заследете не

Кеј 5-ти Ноември бб
1487 Стар Дојран,

Пон – Петок
07:30 – 15:30

Приемни денови

Одделение за даноци, такси и други приходи и Данок на имот – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Одделение за урбанизам – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Комунално одделение – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Новости и ажурирања

Најновите вести, написи и ресурси на Општина Дојран, испратени директно до вашата е-маил адреса.

Accessibility