ноември 18, 2022

Денеска се одржа 20та седница на Советот на општина Дојран.

На седницта беа донесени следните одлуки:

1.Одлука за давање на согласност на Одлуката за измени и дополнување на Статутот на ЈПКД ,,Комуналец -Полин” – Стар Дојран;

2.Информација за состојбата со гробиштата во Општина Дојран;

3.Одлука за утврдување зони при утврдување на пазарната вредност на недвижен имот во општина Дојран, Бр. 07-1175/101 од 26.12.2013 година;

4.Одлука за определување на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на градежно земјиште во општина Дојран;

5.Одлука за давање согласност за утврдување локација за риболовен пункт на концесионерот на рибниот фонд на Дојранското Езеро;

6.Одлука за прифаќање на предлогот за воспоставувањње на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Дојран и општина Валандово;

7.Одлука за доделување парични средства од Буџетот на општина Дојран на 2022 година на МПЦ – Охридска Архиепископија, Јустинијана Прима, Струмичка епархија, средствата се наменети за изградба на црква во с.Црничани;

8. Одлука за одобрување на урбанистички проект со план за парцелација на ГП 1.6 од УПС Николиќ;

9. Одлука за доделување на финансиска средства на ФК Џокер -Фурка;

Заследете не

Кеј 5-ти Ноември бб
1487 Стар Дојран,

Пон – Петок
07:30 – 15:30

Приемни денови

Одделение за даноци, такси и други приходи и Данок на имот – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Одделение за урбанизам – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Комунално одделение – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Новости и ажурирања

Најновите вести, написи и ресурси на Општина Дојран, испратени директно до вашата е-маил адреса.

Општина Дојран 2023 - Сите права се задржани

Accessibility