Ден: д.м.г

Завршен циклусот на обуки за спречување на малолетнички бракови

Со денешното предавање на стручните лица – психолог од Центарот за социјални работи Гевгелија и дипломиран социјален работник, а во координација со Координаторот за еднакви можности од Општина Дојран беше спроведена и последната од циклусот обуки за спречување на малолетничките бракови.

Предавањата се одржаа во О.О.У “Кочо Рацин” Нов Дојран на децата од прво до деветто одделение и во училиштето во село Ѓопчели каде претежно живее население од турска националност. Тимот од предавачи после обуката во селото Ѓопчели посети семејство во социјален ризик и разговараше со мајката за можноста да ги оствари своите права во рамки на институциите – Општина Дојран и Центарот за социјални работи – Гевгелија. Предавачите им посочија на децата и на наставниците дека за било каков правен, социјален, семеен проблем и слично може да го контактираат Координаторот на еднакви можности од Општина Дојран и стручните лица од Центарот за социјални работи, па преку разговор ќе се обидат евентуалниот проблем да биде решен.

Според статистиката во текот на 2022рата година бројот на малолетнички бремености, а со тоа и на малолетнички бракови е во пораст. Обучувачите заклучија дека и понатаму постои потреба од продлабочени обуки за справување со оваа девијантна појава. Децата, како и наставниците посочија примери од нивното опкружување – случаи на малолетнички бракови. Поради тоа, во иднина ќе се работи во помали групи се со цел да им се доближи идејата на децата за важноста пред се на образованието, стекнување на основни вештини, а бракот и основањето на семејство да се остави за подоцна во животот кога младите луѓе ќе бидат комплетно физички и емотивно подготвени за таков важен животен чекор.

За наредната година во планот за родова еднаквост предвидена е соработка со стручно лице – логопед, дијагностика и работа онаму каде што е потребна на лице место во основното училиште. Предвидени се исто така и обуки за хигиена во пубертетскиот период, менструална хигиена, како и продлабочени обуки во помали групи за животни вештини, врсничко насилство/булинг и спречување на малолетничките бракови.

Потпишан договор за партнерство во реализација на проект – “Туризмот – иднината на регионот””

Градоначалникот на Општина Дојран, заедно со Директорот на Центарот за развој на Југоисточен плански регион – Ѓоко Камчев го потпишаа Договорот за партнерство во реализација на проектот ,,Туризмот – иднината на регионот”.

Со овој проект ,,Туризмот – иднината на регионот” ќе се реализираат повеќе активности меѓу кои:

-Оформување на траса за велосипедска патека во должина од 16км во склоп на ,,Фронтовата линија”, нејзино одбележување и маркирање;
-Набавка на 20 електрични велосипеди;
– Две смарт табли со информативни содржини;

Средствата во износ од 6.657,840 денари, се обезбедени од Бирото за регионален развој и учество на Општина Дојран.

Со создавањето на нови и дополнителни туристички содржини, создаваме алтернативен туризам кој ќе и донесе на Општина Дојран поголем број на посетители и надвор од летната сезона.