Ден: д.м.г

Нов циклус на обуки за основците по програмата за родова еднаквост на Општина Дојран

Локалниот акционен план за родова еднаквост кој беше презентиран и усвоен од страна на Советот на Општина Дојран на 24тата седница одржана на 30.01.2023та година предвидува нов циклус на обуки за спречување на врсничкото и родово базираното насилство, серија на работилници за млади – справување со стрес, анксиозност, препознавање на сопствените емоции, насочување при избор на одбирање соодветно средно образование според можностите и капацитетот на детето, Младинско учество за силен и одржлив развој на заедницата, односно учество на млади, деца на училишна возраст во случувања кои се организираат во поголемите градски средини, како и бесплатни логопедски и дефектолошки прегледи кај деца од предучилишна и училишна возраст.

На воведната сесија во подрачното училиште во село Црничани, децата беа запознаени со планот за родова еднаквост, односно активностите кои може да ги очекуваат од страна на стручен тим во наредниот период.

Интересот на децата за учество во работилниците и обуките е евидентен, а заинтересираност покажува и самиот наставен кадар во училиштата.

Изминатата календарска година се одржаа десетици работилници за ставање крај на булингот, однсоно врсничкото насилство, како и обуки за спречување на малолетнички бракови.

Евалуацијата од страна на стручниот тим од Центарот за социјални работи – Гевгелија, како и од страна на наставниот кадар во О.О.У “Кочо Рацин” Нов Дојран е дека работилниците, односно обуките имало влијание врз децата и истите се полезни за нив.

Охрабрени од минатогодишното искуство, годинава за доброто на децата повторно се организираат обуки и работилници кои ќе бидат во нивна корист.

Годишниот план за родова еднаквост е прикачен на оваа ВЕБ страница и истиот детално може да го прочитате.