Previous Одобрен Урбанистички проект за село за формирање на градежна парцела на  КП 1793/2, дел од КП 1793/1 и дел од КП 3308 КО Фурка со намена А1-домување во станбени куќи, согласно УПС за село Фурка и разработка на блок 7, КО Фурка-општина Дојран (одлука бр.08-732/5 од 28.07.2023год.), изработен согласно член 58 став 2 точка од 5 од Законот за урбанистичко планирање 

Заследете не

Кеј 5-ти Ноември бб
1487 Стар Дојран,

Пон – Петок
07:30 – 15:30

Приемни денови

Одделение за даноци, такси и други приходи и Данок на имот – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Одделение за урбанизам – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Комунално одделение – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Новости и ажурирања

Најновите вести, написи и ресурси на Општина Дојран, испратени директно до вашата е-маил адреса.

Accessibility