Новости

Второ прскање против комарци

Се известуваат сите граѓани од Југоисточниот плански регион дека второто прскање против возрасни комарци ќе се изврши на 22, 23 и 27 Јули 2020 година, со следниот распоред:

1.    На 22.07.2020 година (среда), во период од 19.00 до 02.00 часот во општините Конче, Радовиш, Струмица и Василево;

2.    На 23.07.2020 година (четврток), во период од 19.00 до 02.00 часот во општините Ново Село, Босилово, Валандово, Богданци и Дојран;

3.    На 27.07.2020 година (понеделник), во период од 20.00 до 02.00 часот во општина Гевгелија.

 

Се известуваат сопствениците на пчелни семејства да преземат соодветни мерки за заштита, односно да ги затворат истите во најавениот период.

Прво прскање против возрасни комарци по земјен пат

Согласно набавката предвидени се вкупно две прскања за ларвициди и три прскања против возрасни комарци на територијата на Југоисточниот регион со вкупна површина од 5.376 ха.

Се известуваат сите граѓани на 10-те општини во Југоисточниот плански регион дека првото прскање против возрасни комарци ќе се изврши на 24 и 25 јуни 2020 година, со следниот распоред:

1.    На 24.06.2020 година (среда), во период од 18.00 до 02.00 часот во општините Конче, Радовиш, Ново Село, Василево, Босилово и Струмица и

2.    На 25.06.2020 година (четврток), во период од 19.00 до 02.00 часот во општините Гевгелија, Богданци, Дојран и Валандово.

Се известуваат сопствениците на пчелни семејства да преземат соодветни мерки за заштита, односно да ги затворат истите во најавениот временски период.

 

Испитувања на водата од Дојранското Езеро

Најновите испитувања на водата од Дојранското Езеро покажаа дека истата е во ОДЛИЧНА СОСТОЈБА и е БЕЗБЕДНА за капење и рекреација на луѓето!

Според последните извештаи од тестирањата на здравствената безбедност на водата од Дојранското Езеро, примероци земени од Градската плажа, плажата кај хотелот “Полин” и плажата “Гранико” е докажано дека водата кај трите споменати плажи е во одлична состојба и истата може да се користи за капење и рекреација на луѓето.

   Во прилог се извештаите од стручното мислење за здравствената безбедност на водата од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес.

 

Реставрација и реконструкција на ,,Турската бања”, ,,Саат кулата” и пристапни патеки до истите.

               Во тек е проектот преку ИПА програмата  кој опфаќа реставрација и реконструкција на ,,Турската бања”, или ,,Градскиот амам” ,,Саат кулата” и пристапни патеки до истите.
🔵Еден од најважните културно- историски споменици на општина Дојран е ,,Саат- кулата” во Стар Дојран.
🔵,,Саат- кулата претставува архитектонско достигнување од 19 век, што претставува економски и културен просперитет на градот во тој период. За време на Првата светска војна, Саат-кулата и камбанаријата биле срушени, а останале остатоци од кулата до подледниот венец.
🔵Во рамките на оваа активност се предвидени следните под-активности:
•Реконструкција на Саат- кулата (реконструкција на Саат- кулата до неговата оригинална висина, реконструкција на покривот, поставување скали, инсталација на часовникот и друго), работи за конзервација и реставрација на зидните плочи, хортикултурно уредување на подрачјето околу Саат- кулата.
🔵Со ова, ќе се врати оригиналниот изглед на Саат- кулата и ќр се заштити овој историски и културен споменик што има посебно значење во однос на туристичката понуда на градот.
  • Културно- историското наследство како сведок на постоењето низ годините и вековите ја има улогата на огледало во кое луѓето се само- идентификуваат, ги наоѓаат своите корени и ја делат својата колективна историја.
  • Еден од најзначајните споменици – сведок на обичаите и традициите на луѓето што живееле во овој регион со текот на времето е ,,Турската бања” или ,,Градскиот амам” во Стар Дојран. Таа е единствената локација од ваков вид во Дојран.
  • Датумот на потеклото на оваа зграда не е познат, но се знае дека е уништено за време на Првата светска војна, а од тој период постои во сегашна форма на урнатини.
  • Во рамките на оваа активност, планирано е да се извршат конзерваторски и реставраторски работи на сочуваните делови на локацијата, како и расчистување и уредување на областа околу локацијата со цел да се залува автентичноста на амамот.
  • Со спроведување на активности за зачувување и реставрација, ќе се врати оригиналниот изглед на ,,Турската бања” и ќе се заштити овој историски и културен споменик кој заслужува посебен третман во однос на туристичката понуда на градот.
  • За да се популализира делот на Стар Дојран, кој е богат со културно- историски споменици и да се олесни пристапот до нив, се предвидува подобрување на инфраструктурата во овој дел од градот.
  • Во рамките на оваа активност, постојните патеки што ги поврзуваат Саат-кулата и Турската бања ќе бидат поплочени со обичен камен (калдрма) и истите ќе бидат направени на постојните патеки кои ја поврзуваат Саат кулата со локалните патишта.
  • Должината на патеките е 512 метри, градежните работи ќе ги следат одобрената техничка документација и стандардите на животната средина, бидејќи предвидува максимално залувување на постојаната вегетација.
  • За да се промовира Дојран како атрактивна дестинација и да се надополни имиџот на општината, ќе биде дизајниран и произведен сувенир во форма на автентична Саат кула во Стар Дојран, затоа што овој споменик е еден од најзначајните претставници на културно и историско наследство во овој регион.
  • Покрај тоа, ќе биде дизајниран леток за промоција на локалниот туризам кој ќе содржи информации за културното наследство на Дојран.
➡️Тендерската постапка е во последна фаза на завршување, во следниот период отпочнува реализација.
#ДаГиЗачувамеИсторискитеСпоменици!

Известување за тендер – 23.03.2020

Општина Дојран започнува тендерска постапка за Конзервација – обновување на Саат Кулата и Турската Бања (Амам) и изградба на пристапна патека во Дојран, со арх.бр. CB006.2.23.108/PP1-1. Тендерската постапка е започната во рамките на Проектот  ‘’Оживување на безвременските симболи на Дојран и Невестино, со арх. бр. CB006.2.23.108, имплементиран со финансиска подршка од ИНТЕРЕГ – ИПА ЦБЦ Програмата, Бугарија – Северна Македонија 2014 – 2020’’

 

Тендерското досие е достапно на следниве веб-страни:

Крајниот рок за доставување понуда е 23.04.2020 14:00h (локално време).

Можните дополнителни измени во врска со оваа тендерска постапка ќе  бидат објавени на горенаведените веб страни.

Целосната тендерска документација симнете ја со кликнување овде.

 

Известување

Ги известуваме граѓаните на општина Дојран дека Владата на Република Северна Македонија на својата 15-та редовна седница донесе одредени заклучоци кои се однесуваат на превенцијата од ширење на корона вирусот.

Истите потребно е да се почитуваат и од страна на физичките и правните лица на територијата на Општина Дојран:

· Да се заострат мерките и активностите за превенција од ширење на корона вирусот.

· Да се прекине со воспитно – образовниот процес и наставата во сите детски градинки, основни и средни училишта и високо – образовни установи и во јавните научни институти на територијата на Република Северна Македонија, во наредните 14 дена. Се прекинуваат и сите воншколски или дополнителни програми како што се курсеви за странски јазици и слично.

· За спроведување на оваа мерка еден од родителите на децата до 10 години, што ќе бидат ослободени од обврската да одат во градинките или да ја следат наставата, ќе бидат ослободени и од обврската да ги извршуваат работните обврски.

· Да се забранат масовни собири и настани на отворен и затворен простор, како и сите културни настани и манифестации на територијата на Република Северна Македонија, со над 1000 учесници, во наредните 14 дена. Владата препорачува неодржување на јавни настани на кои се очекува присуство до 1000 учесници.

· Да се забрани присуство на гледачи (публика) на сите спортски настани на територијата на Република Северна Македонија, во наредните 30 дена.

· Да се воведе задолжителна самоизолација на сите лица кои доаѓаат од високо и средно ризичните држави, во период од 14 дена (согласно листата на Светската здравствена организација). · Да се препорача на возрасните и високоризичните категории на граѓани со хронични болести да го намалат своето движење и да го избегнуваат јавниот превоз.

· Да се препорача избегнување на патување во земји кои се од висок и среден ризик, согласно листата од Светската здравствена организација.

· Физичките и правните лица што не ги почитуваат и кои ги прекршуваа препораките ќе бидат казнети согласно член 205 и 206 од Кривичниот законик.

· Целосно да се почитуваат мерките за превенција од оваа болест, упатени од Министерството за здравство кои се однесуваат на засилени хигиенски мерки.

Известување

Почитувани граѓани,

 

Постапувајќи по најновите препораки на Владата за преземање дополнителни и заострени мерки и активности за превенција од ширење на КОВИД-19 (корона вирусот)  согласно информацијата на Управничикот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи и на препораките на Комисијата за заразни болести на Министерството за здраство, Општина Дојран  ви препорачува:

 

1.Сите потреби услуги и барања од службите на Општина Дојран да ги извршувате  преку телефон од 07:30 до 15:30 часот или преку електронска пошта (email) – dojran@t.mk

ФИКСЕН ТЕЛЕФОН (ЦЕНТРАЛА): 034/225-278

УРБАНИЗАМ: Блажо Катранџиев -071-207-383

Мито Велчев: 070-328-125

СМЕТКОВОДСТВО И ФИНАНСИИ: Катерина Тунева:070-355-679

Никола Бојаџиев: 071-329-435

АРХИВА: Милка Ајцева: 071-207-381

 

ДАНОЦИ: Љупчо Кадиев : 071-207-384

 

ПРАВНА СЛУЖБА: Дарко Качаков: 071-207-382

Раководителите ќе ги примат вашите прашања и проблеми и ќе ве упатат во понатамошна постапка.

СЕ НАДЕВАМЕ НА ПОЧИТУВАЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ

И БЛАГОДАРИМЕ ЗА СОРАБОТКАТА

 

ОПШТИНА ДОЈРАН

Градоначалник

Анго Ангов

Набавка на образовни помагала

Во рамки на годишниот план за работа на Комисијата за еднакви можности предвидена е набавка на образовни помагала за деца со посебни потреби во О.О.У “Кочо Рацин” Нов Дојран. Децата со пречки во развојот имаат исти основни физиолошки, социјални и емоционални потреби како и другите деца. Вклучувањето во редовните училишта ќе им овозможи рамноправен однос од страна на општеството. Идејата за рамноправност помеѓу женскиот и машкиот пол се учи од најрана возраст и токму затоа во секоја годишна програма, Координаторот за еднакви можности, Магда Ангова како приоритетна целна група за работа ги става токму децата од предучилишна и училишна возраст. Комисијата за еднакви можности изминатата година одреди финансиски средства за набавка на детски играчки во ЈОУГД “Кокиче” Нов Дојран и беа организирани обуки за родово ненаслиство и толеранција во училиштата. Грижата за најмладите продолжува и останува приоритетна област во работењето на општинската администрација.
#децатапредсе #родоваеднаквост #учимезародоватаеднаквост