август 15, 2022

За плански документ, План за ревитализација на крајбрежјето на Дојранското Езеро преку употреба на решение засновани врз природата, заради подобра заштита од копнено загадување, кој го изработува – донесува Општина Дојран е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животна средина.

Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување на стратегиска оцена ја објавуваме во документите подолу.

http://dojran.gov.mk/wp-content/uploads/2023/02/odluka-za-sproveduvanje-na-strategiska-ocena.pdf

  • FINAL_Plan-za-revitalizacija-na-krajbrezhjeto-na-Dojranskoto-Ezero.pdf pdf (31307kb)
  • odluka-za-sproveduvanje-na-strategiska-ocena.pdf pdf (390kb)
  • Odluka-za-SOZS_Plan-za-revitalizacija_finalen.docx docx (15kb)
  • Formular-za-SOZS_Plan-za-revitalizacija_finalen.docx docx (1380kb)

Заследете не

Кеј 5-ти Ноември бб
1487 Стар Дојран,

Пон – Петок
07:30 – 15:30

Приемни денови

Одделение за даноци, такси и други приходи и Данок на имот – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Одделение за урбанизам – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Комунално одделение – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Новости и ажурирања

Најновите вести, написи и ресурси на Општина Дојран, испратени директно до вашата е-маил адреса.

Accessibility