март 1, 2021

Почитувани,

во четврток на 04.03.2021 година во 14.00 часот преку апликацијата Teams ќе се одржи јавна расправа, односно консултација за документот План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за “Реконструкција на локални патишта во н.м. Црничани, н.м. Фурка и н.м. Николиќ, општина Дојранво рамки на Проектот за поврзувањена локални патишта во РСМ.

Дневниот ред, формуларот за поднесување коментари, како и останати документи се прикачени подолу на оваа страна.

 

Линк за приклучување кон јавната расправа на апликацијата Teams:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NmM2N2MwYmYtN2FkZS00NGUwLTkxNmItMzEyN2FiYzBlMTcy%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25221dbfa2fc-a5a8-410f-a7ee-61e12e2ae74a%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522c171aab6-8868-4624-b343-2f2043743785%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=cda501cd-26e0-47d9-84d8-469a8be29322&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

  • Izvestuvanje-za-javen-uvid-na-ESMP.docx docx (90kb)
  • Formular-za-podnesuvanje-komentari.docx docx (20kb)
  • Dneven-red-za-javna-rasprava-za-ESMP.docx docx (91kb)
  • ESMP-Dojran-MK.docx docx (7969kb)

Заследете не

Кеј 5-ти Ноември бб
1487 Стар Дојран,

Пон – Петок
07:30 – 15:30

Приемни денови

Одделение за даноци, такси и други приходи и Данок на имот – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Одделение за урбанизам – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Комунално одделение – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Новости и ажурирања

Најновите вести, написи и ресурси на Општина Дојран, испратени директно до вашата е-маил адреса.

Accessibility